نام ایرلاین
کشور
کد ایکائو
کد یاتا
تاریخ تاسیس
--
مالک
--
تلفن
--
فکس
--
ایمیل
وب سایت
آدرس
--
توضیحات
--
ناوگان
نام هواپیما فعال در حال تعمیر